moussaka_kentro_greek_kitchen_fullerton

Moussaka, similar to lasagna, with eggplant, beef, and potatoes

Moussaka, similar to lasagna, with eggplant, beef, and potatoes, Kentro Kitchen, Fullerton